Månad: februari 2022

Prisjustering April 2022

Kostnads- och prisutveckling Oro och krig i världen betyder mänsklig tragik som är förfärande. Som en vidare konsekvens uppstår världsliga problem vad det gäller produktion och handel länder emellan. Brister i råvaruförsörjning, fördyringar av transporter och stigande energipriser skapar inflation och en prisutveckling som är svårbedömd.Med anledning av detta varskor vi om prisändringar i varierande …

Prisjustering April 2022 Läs mer »

Ny Hemsida!

Mycket välkommen till Rangefabrikens nya hemsida. Här presenterar vi våra produkter, nyheter, färgutbud, datablad mm på ett överskådligt sätt. Hemsidan är också en kanal för att kommunicera med våra kunder. Till att börja med finner ni de mest fundamentala sidorna upplagda. Efterhand sker kompletteringar.Vi rekommenderar fortlöpande besök på Rangefabrikens hemsida.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen.