RANGE® LQ

RANGE® LQ

 

Här presenteras nu efter ett omfattande utvecklingsarbete RANGE®  LQ.

 

RANGE® Bendo/A/INDUGRADE LQ är en flerskiktsbehandlad, bockbar lackerad och skyddsplastad aluminiumplåt. Basmaterialet består av aluminium i 5000- alt 5754-serien som noggrant har avfettats innan den bandcoatats med en speciell primer vilket garanterar bästa tänkbara ankring såväl på plåten som till grund för topplacken. Topplacken är en PU-våtlack där krav ställts på flexibilitet, varaktighet och tålighet.

 

RANGE® Steelgrade LQ är en flerskiktsbehandlad stålplåt som efter galvanisering erhållit ett primerskikt på vilket LQ-topplacken appliceras i dammfri miljö. Efter lackering ugnstorkas materialet för att sedan skyddsplastas. RANGE® Steelgrade LQ karakteriseras av utmärkta bockningsegenskaper och ”självläkande“ egenskaper i klippkanter mm som undanröjer risk för rostuppslag.

 

Några gemensamma fördelar för båda produktgrupperna är:

  • Snabba leveranser av nästan alla tänkbara färger oavsett färgmatchningssystem.
  • Valfri glans mellan 30-80.
  • Inga krav på minimikvantiteter.
  • Mycket goda bearbetningsegenskaper.
  • Högsta resultat på vidhäftningsprov (Gittersnitt-test)
  • Garantier gällande livslängd och UV-tålighet.
  • Produkterna understryker RANGEFABRIKENS roll som tillverkare och distributör av marknadens bredaste sortiment vad det gäller professionell lackplåt.

Användningsområden kan vara fasadbeklädnad, fönsterbleck, maskinfronter, butiksportaler, inredning och profilering mm.

RANGE LQ

Legering: 

5005 alt 5744

Lack: 

Polyuretan

Möjliga tjocklekar:

0,6 mm / 0,8 mm / 0,9 mm / 1,5 mm / 1,8 mm

Gittersnitt-test

Resultatet av ett Gittersnitt-test 

utfört på LQ- aluminium.

Resultat av Gittertest LQ
Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen.