RANGE® BENDO- 0,8 mm

Rangefabriken > RANGE® BENDO 0,8 MM

RANGE® BENDO 0,8 MM

Sprängskiss över sammansättningen.

Del av färgutbud

RANGE® BENDO är en bearbetningsbar 0,8 mm aluminiumplåt som kan fås i en mängd standardfärger direkt ifrån hyllan till din tillverkning av färganpassade byggdetaljer som exempelvis fasaddetaljer, fönsterbleck, dörrinklädnader och kassetter.

Aluminium är ett utmärkt material som tack vare sin lätthet, okänslighet mot korrosion och goda bearbetningsegenskaper passar väl till en mångfald användningsområden inom byggsektorn.

Standardfärgsortimentet är i huvudsak uppbyggt på den s.k. RAL Classic/K7 skalan som härleds till tyska industriprodukter och som inte minst används av flera svenska fönster- och dörrproducenter. För en rimlig kostnad och med acceptabla leveranstider kan även färger enl. andra färgsystem som exempelvis NCS beställas.

Stora tidsvinster blir självklart plåtslagarens vinst eftersom arbeten kan göras i ett steg med garanterat resultat. 

RANGE® BENDO tillverkas i en flerstegsprocess där grundmaterialet består av en för ändamålet anpassad aluminiumlegering. I ett första steg avfettas och matteras plåten dubbelsidigt utan användning av sexvärdiga kromföreningar. I ett andra steg beläggs båda sidor med en grå primer speciellt framtagen för att skapa optimal ankring.

Topplacken är uppbyggd på polyesterbas med inbyggt UV-skydd. Den påminner om vanlig pulverlackfärg men har för att garantera bockbarhet och bearbetningsegenskaper en annan sammansättning.

Miljö
De olika stegen i tillverkningsprocessen sker i kontrollerad miljö där tidigare miljöstörande kemikalier  ej längre används. Under  pulverlackeringsprocessen sker inga utsläpp av kolväten eller andra ämnen med påvisbar negativ miljöeffekt. 

Det förekommer inte heller någon efteravdunstning som kan upplevas som besvärande under skyltateljéarbete. 

 

Aluminium är den näst vanligaste metallen som efter en första energikrävande framställning kan återvinnas om- och om igen på ett resurssnålt vis. 

Genom sin låga vikt sparas också energi under transport och hantering.

Användning:

Lämpliga användningsområden:

Fönsterbleck, fönsterinramning, byggdetaljer, fasad.

Fördelar/egenskaper:

Produktens specifika fördelar:

  • Bockbar och bearbetningsbar.
  • Låg vikt.
  • Lång hållbarhet.
  • Finns i en mängd färger.

Tekniska Data

Legering:

5005

Tillstånd

H42

Lack:

Pulver Polyester

För mer information se tekniska datablad.

Ladda hem tekniska datablad här

Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen.