Om Rangefabriken

Historia

RANGEFABRIKEN grundades för ca 15 år sedan med målsättningen att utveckla lackerade aluminiumplåtar i färg. Dessa skulle klara bockning och bearbetning utan färgsläpp och fungera som skyltunderlag. Tack vare Scandrafts förvärv av aktiemajoriteten sedan några år tillbaka i tiden har det tillförts resurser så att verksamheten med framgång inriktar sig på sektorerna bygg, industri och profilering.

Ambition

RANGEFABRIKEN ska vara en pålitlig tillverkare av RANGE® Lackaluminium, distributör av aluminiumprodukter och halvfabrikat för producerande industri

Vision

Fortsatt utveckling av verksamheten genom tillförsel av innovativa och kostnadsbesparande produkter för sina kundgrupper. Målet är att nå en marknadsledande position med bibehållen kundvänlighet och ödmjukhet inför uppgiften.

Grundbegrepp

Kundbemötande, kunskap, kvalitet, flexibilitet och miljötänkande är övergripande ledord för RANGEFABRIKENS verksamhet.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen.