Miljö

Fakta om aluminium och vår miljö

Aluminium framställs ur bergarten Bauxit som består av mellan 25 och 55 vikts-procent aluminium.

För att producera aluminium går det åt en stor mängd energi och av den anledningen är tillverkningen ofta belägen där det finns ren form av energi t.ex. vattenkraft i Norge och Kanada.
Hur stor del av exempelvis aluminiumplåt som valsas ur återvunnet material beror på vilka egenskaper som efterfrågas, men också på den allt ökande efterfrågan av aluminium – vilket omöjliggör att tillverkning från 100% återvinnet material kan uppnås. Emellertid återvinns 95-98% av all aluminium.

 

De vanligaste aluminiumlegeringarna för lackerad aluminiumplåt består vanligtvis av så kallad 3000-legering med mangan där ca 65% kommer från återvunnen aluminium eller en 5000-legering med magnesium där motsvarande grad åter-vunnen aluminium är ca 35%.

Ladda ner miljöblad

Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen.