Prisjustering April 2022

Prisjustering April 2022

Kostnads- och prisutveckling

Oro och krig i världen betyder mänsklig tragik som är förfärande. Som en vidare konsekvens uppstår världsliga problem vad det gäller produktion och handel länder emellan. Brister i råvaruförsörjning, fördyringar av transporter och stigande energipriser skapar inflation och en prisutveckling som är svårbedömd.
Med anledning av detta varskor vi om prisändringar i varierande grad från och med 1 april 2022.
Eftersom läget förväntas fortsätta att fluktuera så att inga långsiktiga prislistor kan presenteras, ber vi er gå in på vår hemsida för aktuella priser eller kontakta oss.
Vid förfrågningar om större upphandlingar önskar vi i respektive fall offerera relevanta priser.

Nedan prisjustering gäller från 1:a April och avser skyltbranschens prislistor.
RANGE WetPaint 0500 (vit)+15%
Naturanodiserad+15%
RANGE LUX+15%
RANGE WM+15%
RANGE A/Plus+15%
Monteringstillbehör+20%

Tidigare nyheter

Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen.