RANGE® A – 1,5 mm

 

Pulverlackerad aluminium i 100-tals standardfärger primärt i RAL Classic-skalan som i många fall överensstämmer med storföretags- och butikkedjors profilfärger. Exempelvis syns RANGE® A lackerad aluminiumplåt på ett stort antal ramper på bensinstationer och som portaler på större köpcentra. Tack vare att RANGE® kan bearbetas utan att färgen släpper i bock- och klippkanter sparas många timmars onödigt arbete hos skyltindustrin. Aluminium har en varaktighet som överträffar de flesta andra skyltunderlag och passar såväl inom- som utomhus. I förhållande till t.ex. plastmaterial krymper eller expanderar aluminium mindre vid temperaturvariationer. Aluminium blir inte heller sprött i vinterklimat. Den låga vikten gör aluminium lätt att hantera och transportera.

RANGE® A tillverkas enligt en flerstegsprocess där grundmaterialet består av en aluminiumlegering som väl motstår normala utomhusmiljöer utan att oxidera. I ett första steg avfettas och matteras plåten utan användning av sexvärdiga kromföreningar. I det andra steget beläggs ytan mycket tunt med en grå primer speciellt framtagen för att skapa optimal ankring för topplacken. Topplacken är uppbyggd på polyesterbas med inbyggt UV-skydd. Den påminner om vanlig pulverlackfärg men har för  att garantera bockbarhet och lämplighet för textning  en annan samansättning.

Miljö
De olika stegen i tillverkningsprocessen sker i kontrollerad miljö där tidigare miljöstörande kemikalier  ej längre används. Under  pulverlackeringsprocessen sker inga utsläpp av kolväten eller andra ämnen med påvisbar negativ miljöeffekt. Det förekommer inte heller någon efteravdunstning som kan upplevas som besvärande under skyltateljéarbete. Aluminium är den näst vanligaste metallen som efter en första energikrävande framställning kan återvinnas om- och om igen på ett resurssnålt vis. Genom sin relativa lätthet sparas energi under transport och hantering.


RANGE® A

Bockbar och skyddsplastad aluminiumplåt i tjocklek 1,5 mm

Utomhustålig speciell pulverlack som är lämplig för folietextning eller olika tryckmetoder.

Aluminiumlegering:
5010, tillstånd H42

Skyddsplast:
Lätthäftande opak skyddsplast.

Användning:

Alla typer av skyltar, ramper och portaler mm.

Standard plåtformat:

2000 x 1000 mm
2500 x 1250 mm 
3000 x 1500 mm
Andra format på beställning.

Tekniska data RANGE 201412