VARFÖR RANGE®?

Det har länge varit självklart för de flesta verksamma inom skyltindustrin att det inte lönar sig att lackera vit aluminiumplåt i egen regi. Valet är enkelt, köp plåtarna färdiga med skyddsplast. Lika idealiskt är det att beställa RANGE® lackade aluminiumplåtar för att bocka själv eller som halvfabrikat, 4-kantsvikta, stansade eller frästa. Graden av egenförädling avgör du. Säkert är att mer än halva arbetstiden sparas in genom att kunna välja från 100-tals färger som tillverkas av RANGEFABRIKEN AB.
Allt fler upptäcker fördelarna och mycket av det du ser runt i landet på bensinstationer, stormarknader, butikskedjor och fasader är RANGE® lackaluminium.
Kontrollerad lackeringsprocess i flera steg garanterar livslängd, finish och att det blir samma färg från gång till gång.

RANGEFABRIKEN har ett omfattande sortiment av all slags aluminium för profilering som tryggt och säkert levereras med RANGE-bilar över stora delar av landet. När du beställer från RANGEFABRIKEN kommer dina plåtar direkt från import- eller produktionsledet vilket håller nere kostnaderna och ger kompetenta svar på dina frågor.