Pressrelease – Scandraft köper Rangefabriken

12 mars, 2018

Pressmeddelande

Scandraft ökar sin närvaro på den nordiska marknaden och köper majoriteten av aktierna i Rangefabriken AB

Göteborg, mars 2018 Scandraft AB – nordens ledande leverantör av förbrukningsvaror för den grafiska industrin – stärker sin ledande position med förvärvet av Rangefabriken.

Rangefabriken AB erbjuder idag ett av Sveriges bredaste sortiment av högkvalitativ aluminiumplåt och förser Industri-, Skylt- och Byggbranschen med aluminiumplåt. En stor del av den lackerade RANGE®-aluminiumplåten produceras i den egna svenska fabriken. Trygga leveranser från fabriken i Svalöv får du inom södra Sverige med RANGE-bilarna som körs av chaufförer vana vid plåthantering.

Scandrafts köp av Rangefabriken ligger helt i linje med vår ambition att vara en helhetsleverantör av material och tillbehör för bild, dekor och reklam. Vi ser verkligen fram emot att kunna utöka Scandraftgruppens kunderbjudande med ”egen” aluminiumplåt. Rangefabrikens ambitioner stämmer helt ihop med våra och tillsammans ser vi fram emot att växa på den nordiska marknaden. Det kommer att bli riktigt bra för alla våra kunder, berättar Anders Trillkott VD på Scandraft AB

Scandraft AB blir en stabil partner och huvudägare i Rangefabriken, med grundlig erfarenhet av och kunskap om framför allt den grafiska industrin. Betydande resurser tillförs Rangefabriken som härigenom får möjligheter att utveckla såväl produktprogram som kundservice. Den styrka som Scandraft besitter genom sin närvaro på marknaden och sin kommunikation med kunder kommer framöver att bidra till att utveckla hela branschen och vara till nytta för alla verksamma.

Det ska bli en spännande och positiv resa, uttrycker Sebastian Odeldahl, VD på Rangefabriken AB