Godstjocklek – 1,0 mm

Anodiserad, eller som tidigare benämnd, eloxerad aluminium finns i olika plåtformat och tjocklekar. Ytskiktet består av ett oxidskikt och en naturanodiserad aluminium har en mattgrå metallyta som är tålig, smutsavvisande och UV-tålig. Ju tjockare skikttjocklek desto mer varaktig. Ytan är ej elektriskt ledande. Till anodisering används ofta en legerad aluminium exempelvis s.k. 5005 vilken är mer beständig och stabil än en 1050 kvalitet. I förhållande till flertalet plaster krymper eller expanderar mindre vid temperaturvariationer. Aluminium blir inte heller sprött i vinterklimat.
Den låga vikten gör aluminium lätt att hantera och transportera.  Anodiserad aluminiumplåt och anodiserade profiler används ofta till diskreta skyltar och skyltsystem både inom och utomhus. Genom att kombinera strängpressade profiler, plåtar och ändpassbitar av plast går det utmärkt att skapa systemlösningar av olika slag. Ofta syns sådana lösningar i offentliga miljöer, flerfamiljsbostäder och som montersystem på mässor. Det är inte ovanligt att anodiserade plåtar kantbockas trots att viss sprickbildning uppstår i bockradien beroende på oxidskiktets hårdhet.

Tillverkning
Aluminiumplåten rengörs noga och läggs i ett bad med utspädd svavelsyra varefter en anod från en strömkälla ansluts, längs sidorna i badet finns katoder. Detta ger upphov till en elektrokemisk process  som skapar till ytans oxidskikt. Ytan eftertätas härefter i vattenbad och hög temperatur.

Naturanodiserad aluminium 1,0 mm 
Sidenmatt aluminiumyta båda sidorna.

Aluminiumlegering:
5005, tillstånd H24

Standard plåtformat:
2500 x 1250 mm

Skyddsplast:
En sida