LUX – Borstad aluminium

LUX lagerhålls i 1,5 mm men kan levereras i 1,0 mm 1,5 mm och 2,0 mm tjocklek. Plåtformaten är 2500 x 1250 mm respektive 3000 x 1500 mm.  

LUX rekommenderas för såväl inom- som utomhusbruk. Exempel på användning är bygg-, skylt,- inrednings- och maskindetaljer där en dekorativ yta påminnande om borstad rostfri efterfrågas. Grundmaterialet består av AIMg1 i tillstånd H14 som utmärks av goda bearbetningsegenskaper. Vid hantering uppfattas plåten som relativt stabil.

Aluminiumplåten tillförsäkras sina slutliga egenskaper genom valsning till en yta lik borstad, polerad rostfri. Ett anodiseringsskikt garanterar utomhustålighet.

Bland fördelarna med LUX i jämförelse med rostfritt stål märks: låg vikt, goda bearbetningsegenskaper, anti-fingeravtrycksbehandling och prisnivå.

Framsidan skyddas med tålig, UV-beständig polyolefinplast i tjocklek 80 my. Skyddsplastens egenskaper erbjuder möjlighet även för laserskärning. Vid förbränning uppkommer inga ohälsosamma gaser eller miljöstörande emissioner. Bearbetning som klippning, fräsning, laserskärning och sågning utförs utan problem. Vid kantbockning uppvisar LUX egenskaper likt vanlig anodiserad aluminium.

LUX är en aluminumplåt med ett livfullt utseende som liknar borstad rostfri plåt. Kvar finns metallen aluminiums alla fördelar gällande bearbetning, tryckbarhet och vikt med mera. Fingeravtryck som kan hamna på en rostfri yta är nästan omöjlig att ta bort. Den risken slipper du med LUX.

Exempel på användningsområden för LUX:
- inredning
- design
- display/skyltning
- byggnation

Produktdefinition LUX 201407 (pdf)