RANGE® Indugrade 0,9 mm

RANGE® Indugrade är en bearbetningsbar 0,9 mm aluminiumplåt som kan fås i en mängd standardfärger direkt ifrån hyllan till din tillverkning av färganpassade byggdetaljer som exempelvis fasaddetaljer, fönsterbleck, dörrinklädnader och kassetter. Aluminium är ett utmärk material som tack vare sin lätthet, okänslighet mot korrosion och goda bearbetningsegenskaper passar väl till en mångfald användningsområden inom byggsektorn.  

Standardfärgsortimentet är i huvudsak uppbyggt på den s.k. RAL Classic skalan som härleds till tyska industriprodukter och som inte minst används av flera svenska fönster- och dörrproducenter. För en rimlig kostnad och med acceptabla leveranstider kan även färger enl. andra färgsystem som exempelvis NCS beställas.

Genom ett väl fungerande samarbete med Lindab klaras hög servicegrad när det gäller geografisk täckning, kundsupport och leveranser. 
Stora tidsvinster blir självklart plåtslagarens vinst eftersom arbeten kan göras i ett steg med garanterat resultat.

RANGE® Indugrade tillverkas i en flerstegsprocess där grundmaterialet består av en för ändamålet anpassad aluminiumlegering. I ett första steg avfettas och matteras plåten dubbelsidigt utan användning av sexvärdiga kromföreningar. I ett andra steg beläggs båda sidor med en grå primer speciellt framtagen för att skapa optimal ankring för topplacken. Topplacken är uppbyggd på polyesterbas med inbyggt UV-skydd. Den påminner om vanlig pulverlackfärg men har för att garantera bockbarhet och bearbetningsegenskaper en annan sammansättning.

Miljö
De olika stegen i tillverkningsprocessen sker i en kontrollerad miljö där tidigare miljöstörande kemikalier ej längre ingår. Under pulverlackeringsprocessen sker inga utsläpp av kolväten eller eller andra ämnen med påvisbar negativ miljöeffekt. Aluminium är den näst vanligaste förekommande metallen som efter en första energikrävandeframställning kan återvinnas om- och om igen. Genom sin relativa lätthet sparas energi under transport och hantering.

RANGE® Indugrade är en lackerad bockbar och skyddsplastad aluminiumplåt i tjocklek 0,9 mm. Speciell pulverlack som genom sin vidhäftning och skikttjocklek passar för de flesta utom- och inomhusarbeten.
Produktdefinition Indugrade 201402