RANGE® Steelgrade 0,65 mm

RANGE® Steelgrade är en bearbetningsbar 0,65 mm stålplåt som kan fås i en mängd standardfärger till din tillverkning av färganpassade byggdetaljer som exempelvis fasader, fönsterbleck, dörrinklädnader och kassetter. Stål av SSAB ursprung är ett starkt material med exempelvis ringa utvidgning eller krympning vid olika temperaturer. Tack vare en noga utarbetad förbehandlingsprocess innehållande bl.a. kemisk rengöring, förzinkning och beläggning med primer erbjuds hög motståndskraft mot korrosion. Mycket goda bearbetningsegenskaper tillförsäkras av RANGE® polyester färgsystems flexibilitet i samt dess bitande ankring på underliggande primer.

Standardfärgsortimentet är i huvudsak uppbyggt på den s.k. RAL Classic skalan som härleds till tysk industristandard och som är vanlig som referens från exempelvis svenska fönster- och dörrtillverkare.
Till en rimlig kostnad, acceptabla kvantiteter och ledtider kan även färger från andra färgsystem som exempelvis NCS beställas inom ramen rör RANGEFABRIKEN´s RANGE® Colour-add concept.

Genom ett väl fungerande samarbete med bl. annat Lindab och SSAB klaras hög servicegrad vad det gäller leveransservice och kvalitetskrav.
Betydande tidsvinster och underlättande av produktionsmetoder liksom garantier om hållbarhet blir naturligtvis plåtslagarens eller byggarens fördelar.

Miljö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             De olika stegen i tillverkningsprocessen sker primärt i en av SSAB kontrollerad miljö där miljöstörande kemikalier undviks. Under slutlackeringsfasen görs inga utsläpp av kolväten eller andra ämnen med påvisbar negativ miljöeffekt. Den skyddsplast som fungerar som transport- och bearbetningsskydd kan återvinnas eller brännas utan bildande av annat än koldioxid och vatten.

 

RANGE® Steelgrade är en lackerad och bockbar SSAB stålplåt i tjocklek 0,65 mm. Genom speciell pulverlackeringen skapas vidhäftning och skikttjocklek perfekt för de flesta utomhus- och inomhusmiljöer.
RAL Swatch RAL karta
Produktdefinition RANGE® Steelgrade 201606