Miljö

RANGEFABRIKEN AB har redan från starten haft en stark inriktning på att skapa en så miljövänlig verksamhet som möjligt. Exempel på detta är valet av ytbeläggning med pulverfärg som inte medför emission av bl.a. kolväten. Självklart kvarstår och präglar omsorg om miljö och natur företagets utveckling. Här kan nämnas valet av distributionsfordon med bästa miljöklassning och anpassade i storlek för sina respektive rutter.

Nyinvesteringar i produktionsutrustning tar tillvara bästa teknik för att spara energi och en långsiktigt hållbar produktion i detta avseende. Resurser tilldelas arbetet att utveckla såväl stora som små arbetsmetoder för att begränsa onödigt användande av material och energi. Det större sammanhanget kan vara att planera produktionen rationellt med tanke på energiförbrukning och det mindre kan vara att begränsa antalet utskrivna papper.

RANGEFABRIKEN AB sköter också i samarbete med ett större återvinningsföretag hanteringen av aluminiumskrot, förpackningsrester och annat förekommande restmaterial. Aluminium är 100% återvinningsbart och endast 5% av energin det krävs för att nytillverka aluminium behövs för att smälta ner och återvinna det.

Vi lever alla i värld där det blir allt viktigare att värna om resurser och skapa en trygg framtid, ett faktum som beaktas av samtlig personal.