Företaget

RANGEFABRIKEN AB startades av Alexander Odeldahl i liten skala år 2004 och då i form av ett industrilackeringsföretag. Tack vare några års erfarenhet och kunskapsinhämtning om olika lackeringsmetoder kunde idén om att serietillverka aluminiumplåtar i helformat och ett stort antal färger börja ta form. Efter flera års utvecklingsarbete med god hjälp av en finsk färgfabrik och ett europeiskt aluminiumverk kunde produktionen av RANGE® lackaluminium påbörjas.  Även bröderna Jonathan Odeldahl och senare Sebastian Odeldahl engagerades i verksamheten.

Sedan 2009 sker tillverkningen i en ca 1000 kvm fabriksbyggnad, till detta har kopplats ett höglager med samma yta samt externa kontorslokaler. Fortlöpande investeringar görs i produktionsutrustning som ugnar, automatlackering och annan teknisk utrustning.

RANGEFABRIKEN har en genomsnittlig och planerad organisk tillväxttakt av ca 25 – 30 % årligen. Företagets kunder består av alla upptänkliga användare av olika typer av aluminiumplåt d.v.s. plåtslagerier, skylttillverkare och mekaniska industrier. Ett mycket väl fungerande samarbete med Lindab försäkrar sedan några år en optimal service till byggsektorn. Ett leveransnät av miljöklassade lastbilar med trafiktillstånd och egna chaufförer i syfte att skadefritt och ekonomiskt ombesörja trygga leveranser.

RANGEFABRIKEN AB är något så unikt som en lagerhållande leverantör av all slags aluminiumplåt i kombination med en fabrik för tillverkning av RANGE® bockbara aluminiumplåtar i ett brett spektrum av färger.