VARFÖR RANGE®?

Så här säger plåtslagare,

”Sedan RANGE® Indugrade presenterades av Lindab har vi sluppit många problem. Förr när fönster- och dörrinramningar skulle tillverkas i plåt och färger som matchade arkitekter och husbyggares önskemål fick man först köpa aluminium, tillverka och lämna på lackering. Sedan fick man vänta, hämta och hantera försiktigt. I många fall lämnades inga garantier gällande färgflagning mm. Försökte man bocka plåtarna sprack färgen och ramlade av i bockradien. Nu beställer man några eller många färdiglackerade RANGE®-plåtar som levereras på några dagar, som är skyddsplastade och klara att bearbeta. I nästa steg är det bara montera och dra av skyddsplasten. Tidsvinst, garantier och resultat gör det självklart att jobba med RANGE® lackerade aluminiumplåtar”

RANGE® lackaluminium tillverkas i 100-tals färger, tjocklekar och format. RANGE® är det mest flexibla systemet av färdiglackerad aluminium för förekommande typer av detaljer inom byggsektorn. Garantier, miljökrav och resultat talar för RANGE®